Grond voor afdekken

Een stortplaats heeft voor het afdekken van het afval en het bouwen van kades rond de stort grond nodig. Afvalverwerking Stainkoeln heeft voor continuïteit in de aanvoer van deze grond Secundaire Bouwstoffen Unie ingeschakeld om op elk moment over voldoende grond te kunnen beschikken om het afval te kunnen afdekken en goede kades rond de stort te kunnen bouwen. Door de inzet van Secundaire Bouwstoffen Unie is Afvalverwerking Stainkoeln verzekerd van continu voldoende grond om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en om het afval zonder risico's te kunnen bergen.Definitieve afdekking Stortplaatsen

Secundaire Bouwstoffen Unie verzorgt ook de grond voor de afdekking van gesloten stortplaatsen in bijvoorbeeld de provincie Groningen, zoals Veendam, Delfzijl, Usquert en Groningen (Woldjerspoor). Deze stort-plaatsen zijn of moeten in de komende tijd worden afgedicht met een folie constructie, maar om deze afdichting te beschermen tegen invloeden van buitenaf wordt er een laag grond aangebracht zodat de folie en het onderliggende afval beschermd liggen opgeslagen.