Grondbank Secundaire Bouwstoffen Unie

Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. (SBU) is een grondbank. Wij bemiddelen voor onze klanten tussen vraag en aanbod op het gebied grond, slib, puin en andere her te gebruiken bouwstoffen. Door onze kennis, uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie zijn wij in staat om dit op een zo efficiënt en effectief mogelijk manier te doen.

Bouwstoffen, grond en baggerspecie

De grondbank SBU houdt zich voornamelijk bezig met licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voordat de grond c.q. de baggerspecie wordt toegepast vindt een kwaliteitstoets plaats, conform de kaders van de nieuwste wetgeving waarin de kwaliteitsgrenzen en de gebruiksopties zijn vastgesteld. Door de inzet van SBU is de opdrachtgever verzekerd van de juiste afvoer of continu voldoende grond en/of bagger om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en zonder risico's te kunnen toepassen.

Welkom bij Secundaire Bouwstoffen Unie,
specialist in het gebruik van secundaire materialen

Bezoekadres:
Secundaire Bouwstoffen Unie B.V.
Winschoterweg 1
9723 CG Groningen
Telefoon: 050 541 66 33 (afdeling acceptatie, keuze 1)
info@sbubv.nl

Aanleg geluidswal Baggelhuizen

Gemeente Assen realiseert samen met Secundaire Bouwstoffen Unie een geluidswal tussen de wijk Baggelhuizen en de snelweg A28. De buitenzijde van de wal heeft een steil talud, de binnenzijde van de wal heeft een variërend talud en wordt in samenspraak met bewoners ingericht. Er komen onder andere wandelpaden, een sleehelling en een uitkijkpunt.

Aanleg geluidswal Spier

In opdracht van de gemeente Midden Drenthe heeft Secundaire Bouwstoffen Unie BV in het dorp Spier een geluidswal aangelegd van ca. 500 meter en 5 meter hoog. Vooraf waren er twee opties uitgewerkt namelijk een korte termijn versie die binnen 2 maanden gerealiseerd kon worden en een lange termijn versie waarbij de aanlegduur circa 2 jaar zou duren.

Nadeel van de korte versie was de intensieve verkeersbewegingen (ca 100 per dag) door het dorp. Nadeel van de lange termijn versie was de onvoorspelbaarheid van de aanvoer en dus ook de langere hinder van de werkzaamheden (er moest letterlijk bij de aanwonenden in de achtertuin worden gewerkt).

 Er is door de gemeente en bewoners gekozen voor de korte versie om de overlast zo kort mogelijk te houden. Voor deze korte aanlegduur was het noodzakelijk de meeste grond direct beschikbaar te hebben, hiervoor is vooraf grond uit het reinigingsproces op de locatie Afvalverwerking Stainkoeln gespaard. De wal is vooraf aangemeld als een grootschalige bodemtoepassing (GBT), dit betekent dat er in de kern van de wal grond tot maximaal klasse industrie mag worden toegepast, mits er een schone (klasse AW-grond) afdeklaag van 0,5 m dikte overheen komt.

Zowel gemeente als bewoners zijn zeer tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden en het eindresultaat.

Aanleg geluidswal Test Track Thedinga

Na een voorbereidingsperiode heeft Test Track Thedinga  (TTT) geen racecircuit, maar een multifunctioneel evenemententerrein, met name geschikt voor het recreatief en educatief rijden met gemotoriseerde voertuigen.

SBU heeft de geluidswallen aangelegd op de zuid- en westkant van het circuit.

De testtrack bestaat uit een 2.350m. lang circuit, met een geïntegreerde oval van bijna 600m. lengte en een geïntegreerde sprintbaan van ruim 800m. Het circuit wordt gesitueerd in geluidsportcentrum Pottendijk, op minder dan 10km afstand van Emmen (Drenthe). In het geluidsportcentrum zijn reeds een outdoor kartbaan, motorcrossbaan, speedwaybaan en een kleiduivenschietbaan gesitueerd.

De testtrack is speciaal ontworpen voor het sportief rijden met de meest uiteenlopende soorten auto's en motoren, mits de voertuigen RDW gekeurd zijn, oftewel, geschikt voor de openbare weg.
Het circuit, oval en sprintbaan lenen zich uitstekend voor clubdagen, dealerpresentaties, rijvaardigheidstrainingen, incentives, wielerwedstrijden, slip- en driftcursussen, oldtimershows, rij-examens, persintroducties enz.

Naast het circuit biedt TTT een eigen parkeerplaats met een capaciteit van meer dan 400 auto's en een eigen horeca/pitsgebouw met uitzicht op het circuit.