Secundaire Bouwstoffen Unie

Secundaire Bouwstoffen Unie B.V. (SBU) is een grondbank. Wij bemiddelen voor onze klanten tussen vraag en aanbod op het gebied grond, slib, puin en andere her te gebruiken bouwstoffen. Door onze kennis, uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie zijn wij in staat om dit op een zo efficiƫnt en effectief mogelijk manier te doen.

De grondbank SBU houdt zich voornamelijk bezig met licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voordat de grond c.q. de baggerspecie wordt toegepast vindt een kwaliteitstoets plaats, conform de kaders van de nieuwste wetgeving waarin de kwaliteitsgrenzen en de gebruiksopties zijn vastgesteld. Door de inzet van SBU is de opdrachtgever verzekerd van de juiste afvoer of continu voldoende grond en/of bagger om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en zonder risico's te kunnen toepassen.