Trends

Duurzaam hergebruik van secundaire materialen (gebruikte materialen zoals verontreinigde grond) is helemaal van deze tijd. Het zodanig reinigen of immobiliseren zodat hergebruik weer mogelijk is.

Door geluidswallen te combineren met zonnepanelen, wordt naast duurzaam hergebruik van materiaal ook duurzame energie opgewekt. Geluidswallen worden dan ook wel zonnewallen genoemd.

Innovaties bouwstoffen
Secundaire Bouwstoffen Unie draagt bij tot de ontwikkeling van diverse verwerkingstechnieken voor bagger, grond en bouwstoffen.