Zorgvuldig bodembeheer

We bemiddelen bij aankoop en afzet van grond, coördinatie van bemonstering, uitvoering, transport en bijbehorende administratie. We beheren diverse grondbanken en hergebruikwerken. Tot slot zetten we onze kennis en ervaring om in adviezen over grond en grondtoepassingen. We verbinden daarbij graag de meest economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer. Secundaire Bouwstoffen Unie doet dit voor grond, baggerspecie, puin, asfalt, zand en andere bouwstoffen; schoon of verontreinigd.